CELE I ZADANIA

    Działalność edukacyjna, szkoleniowa, naukowa i naukowo-techniczna w zakresie:

  • rozwoju potencjału osobistego
  • harmonijnego rozwoju emocjonalnego
  • ochrony środowiska
  • ochrony zdrowia
  • pomocy społecznej
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej

KONTAKT

Stowarzyszenie
Dla Przyszłości

ul. Mieszka I 1/2
81-785 Sopot
KRS 0000027439

konto do wpłat:
69 1140 2004 0000 3702 7486 8260


SZKOŁA DEMOKRATYCZNA KALEJDOSKOP


We wrześniu 2014 roku uruchomiliśmy szkołę demokratyczną Kalejdoskop - centrum rozwoju dla trójmiejskich dzieci i młodzieży, alternatywę dla tradycyjnego, powszechnego modelu edukacji.

Kalejdoskop to środowisko edukacyjne, w którym na pierwszym miejscu znajduje się nie tyle rozwój intelektualny, a wszechstronny, harmonijny rozwój człowieka. Środowisko zaprojektowane tak, żeby każde dziecko mogło rozwijać się we własnym tempie i zgodnie z własnymi potrzebami i chęciami.

Warunki niezbędne do zapewnienia takiego rozwoju to:
- przywrócenie dziecku wolności do nauki i odpowiedzialności za nią,
- oddanie dziecku inicjatywy działania i umożliwienie realizacji własnych zamierzeń,
- zrównanie praw wszystkich członków społeczności szkolnej, bez różnicowania na prawa dzieci i prawa dorosłych
- tworzenie i pielęgnowanie prawdziwych, szczerych relacji pomiędzy dziećmi, pracownikami i rodzicami,
- zapewnienie warunków, w których każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do kształtowania i doskonalenia środowiska, w którym przebywa, i wydarzeń, w których bierze udział.

Tworząc Kalejdoskop, zdecydowaliśmy się skorzystanie i rozwinięcie sprawdzonego w wielu szkołach i krajach modelu edukacji demokratycznej.

Model edukacji demokratycznej, oprócz zapewnienia uczniom możliwości zdobywania wiedzy określonej podstawą programową, wyposaża dzieci w kompetencje, które pozwalają wieść im spełnione, szczęśliwe życie.
Edukacja jest tu rozumiana jako nauka siebie w świecie, nauka rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, poznawania i realizowania swoich możliwości i potrzeb, nauka wyznaczania i realizacji celów, nauka samodzielności i nauka bycia z ludźmi, nauka odpowiedzialności wobec siebie i odpowiedzialności wobec innych, nauka wyrażania siebie i empatii, a w końcu nauka uczenia się – poznawanie i stosowanie optymalnych dla siebie sposobów budowania wiedzy oraz nabywanie swobody i woli zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.


Kontakt:

info@kalejdoskop.edu.pl
tel. 601 255 061

Kalejdoskop na FB:
www.facebook.com/SzkolaDemokratyczna