CELE I ZADANIA

    Działalność edukacyjna, szkoleniowa, naukowa i naukowo-techniczna w zakresie:

  • rozwoju potencjału osobistego
  • harmonijnego rozwoju emocjonalnego
  • ochrony środowiska
  • ochrony zdrowia
  • pomocy społecznej
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej

KONTAKT

Stowarzyszenie
Dla Przyszłości

ul. Mieszka I 1/2
81-785 Sopot
KRS 0000027439

konto do wpłat:
69 1140 2004 0000 3702 7486 8260


O EDUKACJI DEMOKRATYCZNEJ


Szkoły demokratyczne istnieją w setkach miejsc na całym świecie. Funkcjonują w oparciu o założenie, że każdy człowiek ma w sobie ciekawość i wolę, by poznawać świat. Są skonstruowane tak, by każdy miał warunki do zaspokajania swojej ciekawości, rozwijania umiejętności i poznawania siebie. We wrześniu 2013 rozpoczęły działalność pierwsze polskie szkoły demokratyczne w Poznaniu, Warszawie i Łodzi.


UCZĘ SIĘ SIEBIE, WIEM, CZEGO CHCĘ

Absolwenci istniejących szkół demokratycznych zmówią o sobie "wiem, kim jestem, wiem, czego chcę, i wiem, jak to osiągnąć". W szkole mieli możliwość poznania i stosowania najlepszych dla siebie sposobów uczenia się (być może właśnie dzięki temu w szkołach demokratycznych nie obserwuje się zjawiska dysleksji, ADHD i innych tzw. "specyficznych trudności" ). Jeśli tak zdecydowali, z powodzeniem kontynuują naukę na uniwersytetach. (Wśród absolwentów SD w USA jest znacznie większy odsetek uczniów kontynuujących naukę na uniwersytetach niż w zwykłych szkołach).


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dziecko uczęszczające do szkoły demokratycznej uczy się przede wszystkim odpowiedzialności za siebie i za swoje wybory. Ma swoje niezbywalne prawa (w tym możliwość wyboru, co robi w szkole, czego się uczy i jak się uczy) i obowiązki (przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole, a uchwalanych wspólnie przez wszystkich członków szkolnej społeczności, szanowanie prawa innych do robienia tego, co w danej chwili chcą robić, praca w komitetach i komisjach opiekujących się różnymi dziedzinami szkolnego świata).


WOLNOŚĆ

Nikt nikogo nie zmusza do siedzenia w ławce, do uczenia się w takim samym tempie jak wszyscy, nie stosuje się tu przemocy słownej i psychicznej. Nie porównuje się dzieci z innymi, a oceny są formułowane na wyraźne życzenie dziecka. Wszyscy - i uczniowie, i pracownicy szkoły - mogą czynnie kształtować środowisko, w którym razem przebywają. Wielu praktyków zgodnie twierdzi, że właśnie dlatego w szkołach demokratycznych nie ma agresji - dzieci nie muszą odreagowywać swoich niepowodzeń, niesprawiedliwych ocen, niezrozumiałego przymusu. Mają wpływ na to, co ich otacza. Jeśli coś im nie pasuje, wiedzą, jak to zmienić. Z dnia na dzień budują poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne wybory. Rosną na pewnych siebie, spełnionych ludzi.


NAUKA

W szkole demokratycznej każdy przyjmuje odpowiedzialność za swoją wiedzę - nie jest "uczony", a uczy się. Przebywa w środowisku, gdzie każdy może odkryć siebie, swoje możliwości i swoje zainteresowania. Może je bez przeszkód zgłębiać, z pełną pomocą i wsparciem pracowników szkoły.

Baza wiedzy na temat demokratycznego modelu nauki: http://www.edukacjademokratyczna.pl/

Szkoły demokratyczne w Polsce:

Poznań
www.trampolina.szkola.pl
www.odyseja.szkola.pl

Warszawa:
www.odpowiedzialnaszkola.pl
www.wolnaszkola.org.pl
www.bullerbyn.org.pl

Łódź
www.przyjaznaszkola.org