CELE I ZADANIA

    Działalność edukacyjna, szkoleniowa, naukowa i naukowo-techniczna w zakresie:

  • rozwoju potencjału osobistego
  • harmonijnego rozwoju emocjonalnego
  • ochrony środowiska
  • ochrony zdrowia
  • pomocy społecznej
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej

KONTAKT

Stowarzyszenie
Dla Przyszłości

ul. Mieszka I 1/2
81-785 Sopot
KRS 0000027439

konto do wpłat:
69 1140 2004 0000 3702 7486 8260


STOWARZYSZENIE DLA PRZYSZŁOŚCI


Stowarzyszenie "Dla Przyszłości" powstało 13.07.2001 z inicjatywy osób zaintersowanych ekologią, profilaktyką zdrowotną, szeroko rozumianą edukacją, działalnością badawczą.
Jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem, którego celem jest działalność społecznie użyteczna w sferze takich działań publicznych jak:
- działalność edukacyjna
- działalność naukowa
- działalność naukowo - techniczna
- szkoleniowa
- kulturalna
- w zakresie ochrony środowiska
- dobroczynności
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej
- rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.