CELE I ZADANIA

    Działalność oświatowa, szkoleniowa, naukowa i naukowo-techniczna w zakresie:

  • ochrony środowiska
  • ochrony zdrowia
  • pomocy społecznej
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej

KONTAKT

Stowarzyszenie
Dla Przyszłości

ul. Mieszka I 1/2
81-785 Sopot
KRS 0000027439

konto do wpłat:
69 1140 2004 0000 3702 7486 8260


ZAŁOŻYCIELKAMI NASZEGO STOWARZYSZENIA SĄ:


Hanna Madejska - prezes zarządu, wykształcenie wyższe ekonomiczne i pedagogiczne (AE Wrocław).
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji zdrowotnej. Jest członkinią Who Is Who.
Od wielu lat doskonali swoje umiejętności i pogłębia wiedzę z zakresu medycyny naturalnej i holistycznej.
Daje inspiracje do poznawania i kreowania siebie, pomaga przywracać i utrzymywać zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe, transformować informacje zakłóceń, uzyskiwać równowagę wewnętrzną.
Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, warsztaty i wyklady według programu autorskiego inspirowanego wiedzą z różnych dziedzin i doświadczeniem osobistym.


Bożena Hildebrandt - wiceprezes zarządu, wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Gdański). Jest doradcą podatkowym, prowadzi własną działalność na rynku usług finansowych, jest członkinią Who Is Who.


Magdalena Cudowska - członkini stowarzyszenia, z wykształcenia i zawodu jest psychologiem, ukończyła UAM w Poznaniu, jest nauczycielem dyplomowanym.
Posiada szerokie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi. Nieustannie pogłębia wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju kursach i warsztatach, szczególnie z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rozwoju osobistego.